Inscripcions on-line Campus Estiu 2018

Podeu efectuar les inscripcions al següent link:

INSCRIPCIONS ON-LINE CAMPUS ESTIU 2018

Anuncios

Assemblea General de Socis

Com a socis del Centre d’Esports Llinars, per la present, us convoquem a l’assemblea general ordinària, que tindrà lloc al local social del Centre d’Esports Llinars, el proper dia 27 d’abril de 2018, a les 19,30 hores.

L’ordre del dia serà:

  1. Aprovació acta anterior
  2. Ratificació del càrrec de President de la Junta

  3. Memòria de les activitats realitzades
  4. Liquidació de la temporada 2016-2017

  5. Pressupost temporada 2017-2018

  6. Precs i Preguntes

La documentació referent als temes a tractar en l’assemblea estarà a disposició dels socis, per a la seva consulta, a partir del proper dia 24 d’abril a l’oficina del Centre d’Esports.

Llinars del Vallès, abril de 2018