Inscripció

Inscripció Temporada 2021-22

Formulari de inscripcions Temporada 2021-22.

En realitzar la inscripció abans del 15/06 el preu serà de 100 € + 35 € (100 € de la inscripció i 35 € del lot xandall més samarreta).

Després d'aquesta data el preu serà 100 € + 60 € (100 € inscripció; 35 € xandall; 25 € samarreta de partit).

Categoria per la qual fas pre- inscripció
(en cas que es vulgui)